Uporaba
Vse fotografije na spletni strani softraja.com, na vseh podstraneh, ter na vseh poddomenah osnovne domene softraja.com so last spletne strani softraja.com. PREPOVEDANA je kakršna koli objava, ali dolpoteg (download) vsebin spletnih strani v komercialne, ali nekomercialne namene, v katerem koli mediju, brez pisnega dovoljenja avtorja spletne strani softraja.com. Vsak primer neupravičene uporabe/zlorabe bo avtor preganjal tako kazensko kot odškodninsko. Za vse informacije izpolnite kontaktni obrazec, ali pa pošljite e-pošto na: info@softraja.com. Softraja.com lahko to Izjavo o lastništvu po potrebi spremeni.

© 2010 Copyright Softraja.com. All Rights Reserved. Valid (x)HTML and CSS